INFORMARE CU PRIVIRE LA ADUNAREA GENERALĂ A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TENIS din data de 02.11.2017

04.11.2017


Pe data de 2 noiembrie 2017 a avut loc Adunarea Generală a Federației Române de Tenis, ordinea de zi fiind compusă din secțiunea I cuprinzând punctele prevăzute de art. 29 alin 1 din Statutul FRT și secțiunea II cuprinzând Alegeri conform art.32 și 34 din Statutul FRT. 

Atât convocarea cât și desfășurarea acestei Adunări Generale au fost făcute în baza Statutului FRT și a adresei nr. 691/16.02.2017 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului, atașată. Precizăm că această adresă lămurește dreptul de vot al membrilor FRT: „... La orice adunare generală a FRT au drept de vot toți membrii federației a căror afiliere definitivă a fost ratificată de către adunarea generală și care nu se află într-una dintre situațiile prevăzute de art. 19 sau art. 50 alin. 2 din Statutul federației. De asemenea, considerăm că, calitatea de membru afiliat cu drept de vot nu poate fi anulată de faptul că unii membrii nu se regăsesc înscriși în Registrul federațiilor ținut de Tribunalul București, atâta timp cât afilierea acestora a fost ratificată definitiv de către o adunare generală, iar de la afiliere și până în prezent aceștia și-au exercitat drepturile și obligațiile de membru participând la îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor federației”.

După verificarea delegațiilor transmise și a cerințelor art.50 din Statutul FRT, prin prezența a 151 de membri, s-a constatat indeplinerea condiției de cvorum prevăzută de art. 30 alin.1 din Statut pentru a se desfășura secțiunea I a ordinei de zi. 

Au fost prezentate și aprobate de Adunarea Generală următoarele puncte de pe ordinea de zi: 

-Raportul Comitetului Director privind activitatea pe perioadă parcursă de la ultima Adunare generală, respectiv mai 2016- octombrie 2017;
-Bilanțului contabil pe anul precedent, respectiv 2016;
-Raportul Comisiei de cenzori pe anul precedent, respectiv 2016;
-Planul anual de activități și al bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 ( Prezentare Cerere Finanțare pentru anul 2017 și Calendarul Sportiv pe anul 2017 și a Contractului de Finanțare încheiat cu MTS pentru anul 2017);
-Afilierea definitivă a cluburilor afiliate provizoriu de către Comitetul Director, în baza art. 16 alin (2) din Statutul FRT ( ACS Tenis Club Lucian, ACS Show Time, ACS Hidro, ACS Tenis Club Racheta Campionilor, ACS Tenis King Suceava, ACS Sport Time, ACS Tenis Club Tineretului, CS Jiul Rovinari, Ciurea, ACS Tennis Performance Team București, TC Carp Sergiu Zalău, CS TenNis AS Buzău, ACS Lions Sport Brașov, ASC Club Orhideea, Asociația Tenis Club Bright, Clubul Sportiv Chitila);
-Acordarea titlului de membru de onoare, în baza art. 33 din Statutul FRT, unor persoane cu contribuții meritorii în tenisul românesc sau în activitatea federației.

Pentru Secțiunea II, nefiind îndeplinite cerințele de cvorum prevăzute de art. 30 alin 3 din Statut, Comitetul Director va convoca o nouă Adunare Generală de alegeri în care hotărârile se vor lua cu jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot.

ADRESA PRIMITĂ DIN PARTEA MTS