INFORMARE IMPORTANTÄ‚ PENTRU MEMBRII FRT

02.08.2018

Avand in vedere aparitia in presa a unor afirmatii care nu sunt in concordanta cu realitatea, afirmatii prin care se cauta justificarea neincheierii nici pana in prezent a contractului de finantare pe anul 2018, prezentam urmatoarea informare menita sa clarifice aspectele legate de  calitatea de reprezentant legal al Federatiei Romane de Tenis a presedintelui acesteia, domnul George Cosac:

 

Prin cererea adresata Tribunalului Bucuresti la care se face referire in presa, FRT a solicitat inscrierea modificarilor aduse prin Hotararea Adunarii Generale din 17.11.2017 organelor de conducere ale Federatiei, respectiv alegerea presedintelui, a vicepresedintilor, a membrilor Comisiei de Apel si amembrilor Comisiei de Cenzori. Prin aceeasi hotarare, a fost imputernicit presedintele ales al Federatiei, domnul George Cosac sa intreprinda demersurile necesare in fata autoritatilor pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii.

Prin Incheierea din data de 20.02.2018, pronuntata in dosarul nr. 45584/3/2017, Tribunalul Bucuresti a admis cererea FRT si a dispus inscrierea in Registrul Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti a modificarilor aduse organelor de conducere ale Federatiei Romane de Tenis, conform Hotararii Adunarii Generale a Federatiei din 17.11.2017. Totodata, prin aceeasi incheiere, instanta a respins cererile de interventie ale cluburilor sportive, Asociatia Clubul Sportiv Pamira si Asociatia Clubul Sportiv Tenis Club Olimp, care s-au opus inregistrarii modificarilor aduse organelor de conducere.

Prin Incheierea din data de 04.06.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 45584/3/2017, instanta a respins cererea Asociatiei Clubul Sportiv Pamira de suspendare a incheierii pronuntate de Tribunalul Bucuresti in data de 20.02.2018 si, totodata, a respins inclusiv exceptia lipsei calitatii de reprezentant legal al Federatiei Romane de Tenis, domnul George Cosac.

Redam un extras din motivarea Incheierii din data de 04.06.2018 in privinta solutiei de respingere a exceptiei lipsei calitatii de reprezentant:

” In speta, avocatii care au raspuns in proces in calitate de reprezentativi ai federatiei au fost angajati-astfel cum chiar apelantul intervenient a asustinut-de domnul George Cosac, acesta fiind membru al organelor de conducere (mai exact presedinte) ale Federatiei Romane de Tenis care au fost alese prin Hotararea Adunarii Generale din 17.11.2017, act juridic ce este in fiinta si constituie justificarea cererii de inscriere a mentiunilor.

 Altfel spus, cata vreme mentionata Hotarare a Adunarii Generale nu a fost invalidata in conditiile legii, ea constituie, in lumina prevederilor art.17, al.3 rap. la art.7 al.1 din OG 26/2000, o justificare suficienta pentru dreptul presedintelui nou ales de a intreprinde demersurile necesare inscrierii Hotararii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

A accepta o ipoteza diferita, ar insemna sa se accepte ca persoana juridica a devenit caduca odata cu expirarea duratei mandatelor organelor de conducere anterioare, deci chiar desfiintarea persoanei juridice ca subiect de drepturi si obligatii, iar o atare modalitate de incetare a persoanei juridice excede modalitatilor limitativ stabilite de legea speciala (si care au in vedere inclusiv protejarea tertilor, care se afla in diferite raporturi juridice cu o astfel de entitate).


Avand in vedere considerentele de mai sus, Curtea va rspinge exceptia lipsei calitatii de reprezentant, ca nefondata”.

Asadar, in ambele incheieri instanta retine calitatea de reprezentant legal a Federatiei Romane de Tenis a domnului presedinte, George Cosac, respingand exceptiile invocate de ACS Pamira si ACS Tenis Club Olimp si MTS.

Aceeasi exceptie a lipsei calitatii de reprezentant legal a Federatiei Romane de Tenis a fost invocata de ACS Pamira in cadrul dosarului nr. 19823/3/2016 avand ca obiect cererea de constatare a nulitatii modificarilor aduse organelor de conducere ale FRT, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotararea nr. 1/22.02.2013. Prin Decizia nr. 755/2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins si de aceasta data exceptia lipsei calitatii de reprezentant legal a Federatiei Romane de Tenis a domnului presedinte, George Cosac.

Astfel, motivul invocat de reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului pentru a nu fi incheiat contractul de finantare pentru anul 2018, si anume lipsa calitatii de reprezentant legal al Federatiei Romane de Tenis, este in prezent infirmat de instantele de judecata.