Federația Română de Tenis a depus la MTS cererea de aviz pentru hotărârea Adunării Generale de Alegeri din data de 17.11.2017

15.01.2019

Având în vedere hotărârea Curții de Apel București nr. 1408/2018 prin care se respinge cererea Federației Române de Tenis de înscriere a organelor de conducere alese în data de 17.11.2017 motivată astfel: “Curtea reține că modificarea componenței nominale a organelor de conducere ale FRT este o modificare de act constitutiv care atrage obligativitatea avizului MTS”, Federația Română de Tenis a depus astăzi la Ministerul Tineretului și Sportului cererea de aviz pentru hotărârea Adunării Generale de Alegeri din data de 17.11.2017, înregistrată în registrul MTS cu nr.467/15.01.2019. Menționăm totodată că aceeași hotărâre a Curții de Apel București reține faptul că “ până la anularea hotărârii AGA din data de 17.11.2017, care nu a fost anulată în condițiile art. 23 alin 2 și 3 din O.G. nr 26/2000, aceasta beneficiază de prezumția de legalitate și validitate”.