Vlad Zdrențu, noul președinte al Comisiei de Arbitri a FRT

22.03.2019

Comitetul Director întrunit în Sedinta din 21.03.2019, în baza prevederilor  art. 37 alin. 4) si 6)   si art. 38 alin. 4) lit. f ) din Statutul Federatiei Române de Tenis, hotărăste:

Art. 1.

Se aproba incetarea functiei de presedinte interimar al Comisiei de arbitri a domnului Ovidiu Sola.

Art. 2.

Se aproba numirea ca presedinte  al Comisiei de arbitri a domnului Vlad Zdrentu.

Art.3.

In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari, domnul Vlad Zdrentu va prezenta Comitetului Director toate documentele in baza carora se organizeaza, functioneaza si isi desfasoara activitatea Comisia de arbitri  si arbitrii din corpul de arbitri ai FRT;

Art.4.

Componenta nominala a Comisiei de arbitri ramane neschimbata;