Hotararea CD al FRT cu privire la Regulamentul de organizare si functionare a activitatii arbitrilor FRT

13.06.2019

HOTARAREA  nr. 183

 

           

Comitetul Director întrunit în Sedinta din data de 10.06.2019, în baza prevederilor  art. 37 alin. 4) si 6),  art. 38 alin. 4 litera a) si litera b) din Statutul Federatiei Române de Tenis, hotărăste:

Art. 1.

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a activitatii arbitrilor FRT cu urmatoarele amendamente: se elimina art. 7 litera b), art. 19 litera i), si nota de la pct. 1 al anexei nr. 5; se reformuleaza art. 16 si va avea urmatorul continut: “Revocarea membrilor Comisiei se face de Comitetul Director al FRT.”; se reformuleaza art. 36 in sensul ca abaterile disciplinare sunt de competenta Comisiei de disciplina.

 

10.06.2019

 

 

GEORGE COSAC

 

PRESEDINTE FRT

Hotarea CD poate fi descarcata AICI