FRT a câștigat procesul cu Clubul Olimp, reprezentat de Marius Vecerdea

30.08.2019

În data de 28.08.2019, în dosarul 5707/3/2019, Tribunalul București a respins cererea formulată de Asociația Clubul Sportiv Tenis Club Olimp, reprezentată de Vecerdea Marius Daniel, prin care aceasta a solicitat "radierea înscrierii modificărilor organelor de conducere ale FRT din Registrul special - federații de la Tribunalul București, înscriere dispusă de TMB prin încheierea din 30.04.2013 în dosarul 10582/3/2013". 

Astfel, în dosarul 5707/3/2019, Tribunalul "Respinge excepţiile lipsei dovezii calităţii de reprezentant, tardivităţii, inadmisibilităţii, lipsei de interes invocate prin întâmpinare, ca neîntemeiate. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, invocată de reclamantă, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată".