Adunarea Generală Ordinară a FRT, desfășurată în data de 14 noiembrie 2019 la Centrul Național de Tenis

14.11.2019

Azi, 14 noiembrie 2019, de la ora 12, la Centrul Național de Tenis al FRT, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Federației Române de Tenis.

Ședința, la care au participat 20 de membri cu drept de vot ai FRT, a fost prezidată de președintele ales al FRT, domnul Ioan Țiriac, împreună cu cei patru vicepreședinți aleși, respectiv doamna Alina Cercel-Tecșor și domnii George Cosac, Răzvan Itu și Adrian Marcu.

Din partea Ministerului Tineretului și Sportului au fost prezenți domnii Vicențiu-Dacian Stan, Director la Direcția Juridică și Daniel Octavian Nicu, Consilier superior la Direcția Sinteză și Evaluare Activitate Sportivă.

De pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Federației Române de Tenis din data de 14 Noiembrie 2019 au fost supuse la vot și aprobate toate punctele, printre care:

  • Raportul Comitetului Director privind activitate desfășurată în perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;
  • Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2018;
  • Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2018;
  • Planul anual de activitate al FRT și al bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
  • Desemnarea persoanei împuternicite să intreprindă demersurile necesare în fața tuturor autorităților, instituțiilor, notarului public și a instanțelor competente, după caz, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGO, să semneze toate documentele necesare pentru efectuarea mențiunilor și să îndeplinească orice alte formalități cerute de lege și de statutul FRT în acest scop, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
  • Procesul verbal oficial al Adunării Generale Ordinare.