Adunarea Generală Ordinară a FRT din 25 iulie 2021, reconvocată pentru data de 26 iulie 2021

25.07.2021

La Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Tenis, din data de 25 iulie 2021, au participat reprezentanții a 5 cluburi cu drept de vot, dintr-un total de 54 de cluburi cu drept de vot. Astfel, potrivit prevederilor articolului 32, alineat 1 și 2 din Statutul FRT, cvorumul nu a fost îndeplinit, iar AGO a fost reconvocată pentru data de 26 iulie 2021, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, conform convocatorului transmis.

NOTIFICARE GDPR

 

1. INTRODUCERE

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.
În acest sens, vă informăm cu privire la condițiile în care realizăm prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări.

Luând în considerare următoarele:

Vă rugăm să citiţi cu atenţie această Notă de informare pentru a înţelege modalitatea de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal şi drepturile pe care le aveţi.

2. IDENTITATEA OPERATORULUI

Federația Română de Tenis, cu sediul în București, strada Vasile Conta, nr. 16, sector 2, funcționând în baza Certificatului de Identitate Sportivă nr. B/C/00027/2002, eliberat în data de 11.02.2002, conform legii nr. 69/2000 cod fiscal 5219525, email office@frt.ro, își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor legale care reglementează protecția acestora.

Federația Română de Tenis prelucrează date cu caracter personal (imagine, voce, nume şi prenume, funcţia deţinută) prin captarea, realizarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, utilizarea, stocarea şi comunicarea de fotografii, producţii video şi audio şi/sau înregistrări pentru următoarele scopuri:

 • Desfăşurarea şedinţelor de Adunare Generală;
 • Pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor;
 • Ca probe în cadrul unui litigiu;
 • Pentru a facilita diferite investigații;
 • Pentru pază și protecție;
 • Pentru soluționarea oricăror solicitări;
 • Stocarea înregistrărilor.

Atunci când este posibil vom anonimiza datele personale pe care le colectăm în urma supravegherii video (ex: încețoșarea imaginii pentru a nu fi recunoscut) și astfel încetează a mai fi ceea ce sunt numite ”date personale”. Astfel, vom putea folosi aceste informații cenzurate pentru orice alte scopuri.

3. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participanţilor la eveniment vor fi folosite numai în scopurile declarate, prin intermediul mijloacelor aflate la îndemâna FRT.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul asigurării transparenţei decizionale, prin transmisia streaming a şedinţelor Adunării Generale pe pagina de Facebook a Operatorului https://www.facebook.com/FRTenis. Transmisiile se vor înregistra şi se vor stoca pe hard disk-uri externe ce vor fi în posesia Operatorului.

4. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate vor fi stocate permanent, înregistrările devenind parte din arhiva instituţională a FRT, ori până la momentul la care aceste date nu mai sunt considerate relevante de către FRT.

 5. TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie prevederile Regulamentului General privind Protecţia  Datelor (UE) 2016/679, respectiv, articolul 6 alin. (1) lit. e) “prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul” şi litera f ( prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator).

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;
 • dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – dataprotection.ro dacă apreciați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului General privind protecția datelor.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa:

 • Federația Română de Tenis strada Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București, telefon +4021 317 17 15
 • Email: office@frt.ro pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

Vă este recunoscut dreptul de a va adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

7. DATE DE CONTACT

Federația Română de Tenis

Adresa strada Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București

Adresă e-mail: office@frt.ro

Tel: +4021 317 17 15

Fax: +4021 317 17 16