Adunarea Generală Ordinară a FRT din 26 iulie 2021 - a fost aprobată înscrierea în Registrul special al federațiilor a tuturor cluburilor afiliate la FRT

27.07.2021

Ședința Adunării Generale a Federației Române de Tenis a avut loc, conform art. 30 alin. (2), în data de 26.07.2021 la Centrul Național de Tenis. Evenimentul a durat aproximativ 4 ore și pentru prima data a fost public, fiind transmis pe Facebook FRT.

Alături de reprezentanții Executivului FRT, de membrii Comitetului Director, la ședință au fost prezenți 29 de membri cu drept de vot.

În cadrul acestei ședințe domnul Ioan Țiriac a renunțat la mandatul său de Președinte al FRT, urmând ca potrivit art. 36 alin. (3) din Statutul FRT, Comitetul Director să desemneze un Vicepreședinte care să preia atribuțiile funcției de Președinte până la următoarea Adunare Generală.

Probabil cel mai important și așteptat punct de pe ordinea de zi - înscrierea în Registrul special al federațiilor a tuturor cluburilor afiliate la FRT - a fost aprobat de către Adunarea Generală.

În cel mai scurt timp, Comitetul Director va aduce la cunoștința dumneavoastră hotărârea Adunării generale și va începe procedura de punere în aplicare a acesteia.