Anunț de selecție Formatori pentru proiectul Perfecționarea și Licențierea Antrenorilor FRT 2021

27.08.2021

Federația Română de Tenis anunță selecția unui număr de patru formatori de formare profesională pentru proiectul Perfecționarea și Licențierea Antrenorilor FRT 2021.

Procesul de selecție va avea loc în perioada 27 August - 10 Septembrie 2021.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită, pentru faza de selecție, un CV complet precum și următoarele documente:

• Dovada studiilor superioare de specialitate;

• Copia actului justificativ de FORMATOR acceptat în condițiile Legii pe teritoriul României;

• Copia actului justificativ de ANTRENOR DE TENIS, sub condiția să fie înscris în REGISTRUL ANTRENORILOR FRT, precum și dovada achitării la zi a taxelor aferente;

Toate copiile actelor justificative menționate mai sus trebuie trimise pentru înregistrare și analiză până la data de 10 Septembrie 2021, pe adresa de email: office@frt.ro.

Selecția finală a formatorilor va fi făcută de coodonatorul proiectului împreună cu membrii Colegiului Central al Antrenorilor FRT și cu un reprezentant al Comitetului Director al FRT.