ANUNT ANGAJARE - Referent (cod cor 334303)

17.09.2021

Referent (cod cor 334303)

 

Federația Română de Tenis dorește să angajeze o persoană pentru postul de Referent de specialitate în cadrul departamentului Recepție.

Candidatul ideal

Studii medii

Cunoştinţe operare PC - pachetul MS Office - nivel mediu (buna cunostere MS EXCEL);

Abilitati de organizare, planificare si prioritizare a activitatilor;
Abilitati foarte bune de comunicare la toate nivelurile
Initiativa si orientare spre invatare
Persoana capabilă să lucreze cu termene limita

Descrierea atribuțiilor

a)     Preia și înregistrează rezervările participanților la activitatea sportivă;

b)     Primește și îndrumă vizitatorii/participanții la activitatea sportivă în cadrul bazei sportive;

c)     urmărește şi încasează plăţile aflate în sarcina departamentului Recepție;

d)     promovează servicii CNT oferite participanților la activitatea sportivă;

e)     soluţionează eficient toate solicitările adresate dep. Recepție;

f)      colaborează cu participanții la activitatea sportivă și salariații FRT pentru intocmirea programului zilnic, în vederea desfășurării, în condiții optime, a activității specifice;

g)     Realizează încasările de venituri aflate în sarcina dep. Recepție;

h)     Supervizează permanent sistemul de supraveghere video al CNT, în vederea asigurării respectării regulamentului de funcționare;

i)       Ține evidența orelor de desfășurare a activității sportive de către participanții la activitatea sportivă în cadrul CNT;

j)      Colaborează cu firma de curierat și/sau serviciul poștal pentru expediere/primirea coletelor în cadrul CNT/FRT.

Beneficii:
Salariu motivant
Avantajul de a face parte dintr-o echipa unita si dinamica
Posibilitatea de crestere profesionala
Program de munca de 8 ore

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

-cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul

-Curriculum vitae

-certificat de studii

-adeverință din care să reiasă vechimea în muncă

-copie CI

-copie certificat de naștere

-acord de prelucrare a datelor personale în procesul de recrutare

 

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate în cadrul dep. Recepție se va desfășura la Federația Română de Tenis, str. Pierre de Coubertin nr. 16, sector 2, București și va consta într-o singură probă: interviu nestructurat.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail office@frt.ro.

Dosarele de concurs pot fi transmise pe adresa de e-mail office@frt.ro până la data de 24.09.2021.

 

Graficul desfășurării concursului

Activitate

Termen/Perioada/Observații

Depunerea dosarului de candidatură

De la data publicării anunțului până la data de 24.09.2021

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

25.09.2021

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Atenție! Această etapă a concursului nu se contestă

26.09.2021

Desfășurarea probei de interviu

27.09.2021

Afișarea rezultatelor la proba interviului

28.09.2021

Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail office@frt.ro

29.09.2021, până la ora 14.00

Soluționarea contestațiilor și afișarea acestora pe site-ul www.frt.ro

30.09.2021

Candidaţii care depun dosarele de concurs la adresa de e-mail: office@frt.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 09.00 – 17.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.