ANUNT ANGAJARE - Pavator (cod cor 711902)

19.05.2022

Pavator (cod cor 711902)

 

Federația Română de Tenis dorește să angajeze o persoană pentru postul de Pavator în cadrul departamentului Administrativ

Candidatul ideal

Studii generale

Vechime în muncă minim 1 an

Experienta în amenajarea bazelor sportive, în special a terenurilor de tenis
Abilitati de organizare, planificare si prioritizare a activitatilor;
Abilitati foarte bune de comunicare la toate nivelurile
Orientare spre invatare

Descrierea generală atribuțiilor
-  participă la construcția terenurilor de tenis și amenajarea terenurilor de tenis (zgură, hard);

-asigură întreținerea și curățenia bazei sportive;

-execută lucrări mici de reparații;


Beneficii:
Salariu motivant
Avantajul de a face parte dintr-o echipa unita si dinamica
Posibilitatea de crestere profesionala

Contract perioadă nedeterminată (perioadă de probă 90 de zile calendaristice)
Program de munca în ture

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

-cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul

-certificat de studii

-adeverință din care să reiasă vechimea în muncă

-copie CI

-copie certificat de naștere

-acord de prelucrare a datelor personale în procesul de recrutare

Concursul pentru ocuparea postului de PAVATOR în cadrul dep. Administrativ se va desfășura la Federația Română de Tenis, str. Pierre de Coubertin nr. 16, sector 2, București și va consta într-o singură probă: probă de lucru.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail office@frt.ro.

Dosarele de concurs pot fi transmise pe adresa de e-mail office@frt.ro sau depuse la Registratura generală a FRT, str. Pierre de Coubertin nr. 16, sector 2, București până la data de 24.05.2022, ora 12.00.

 

Graficul desfășurării concursului

Activitate

Termen/Perioada/Observații

Depunerea dosarului de candidatură

De la data publicării anunțului până la data de 24.05.2022

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

25.05.2022

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Atenție! Această etapă a concursului nu se contestă

25.05.2022

Desfășurarea probei de lucru

26.05.2022

Afișarea rezultatelor la proba de lucru

27.05.2022, ora 10.00

Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail office@frt.ro

27.05.2022, ora 16.00

Soluționarea contestațiilor și afișarea acestora pe site-ul www.frt.ro

30.05.2022

 

Candidaţii care depun dosarele de concurs la adresa de e-mail: office@frt.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 09.00 – 17.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.