Punct de vedere explicit cu privire la HG 343/2011

07.06.2022

HG nr.343/2011 privind Statutul Antrenorului

Art.4
Formarea antrenorului se realizeaza in cadrul:


a) institutiilor de invatamant superior, cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditii legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale.
 

Art.7
(1) Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresata Federatiei Sportive Nationale, cu respectarea criteriilor prevazute pentru fiecare nivel de antrenor. C.N.F.P.A., unitate in subordinea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, organizeaza examenele de promovare in niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, in colaborare cu federatiile sportive nationale.


(2) Pentru promovarea intr-un nivel de clasificare superioara, examenele de atestare a competentelor constau in verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
(3) Instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a antrenorilor intr-un nivel superior sunt stabilite de C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art.11
Ocupatia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor, perioada de activitate fiind certificata prin viza federatiilor sportive nationale.


Art.12
Carnetul de antrenor se elibereaza la cerere, conform prevederilor legale in vigoare, si poate fi obtinut de catre:

a) absolventii cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale;
b) absolventii institutiilor de invatamant superior cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) absolventii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
d) absolventii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
e) absolventii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art.16
Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului se fac de catre structura sportiva in care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare.

 Art.20
Recunoasterea calificarii de antrenor obtinute in strainatate se face prin echivalarea si recunoasterea competentelor aferente ocupatiei de antrenor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Din economia articolelor mentionate mai sus, se desprind urmatoarele aspecte:

1. Formarea antrenorului de tenis se realizeaza:

- in cadrul institutiilor de invatamant superior, studiilor de masterat organizate de institutiile de invatamant superior, altor cursuri organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Federatia Romana de Tenis (FRT);

-prin CNFPA, in colaborare cu FRT;

2. Promovarea antrenorilor de tenis la un nivel superior se realizeaza:

-in baza concursului organizat de CNFPA, in colaborare cu FRT;

-prin verificarea cunostintelor prin probe stabilite de CNFPA in colaborare cu FRT si aprobate de MS;

-in baza instructiunilor privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a antrenorilor intr-un nivel superior stabilite de CNFPA, in colaborare cu FRT si aprobate de MS;

3. Carnetul de antrenor se elibereaza absolventilor institutiilor mentionate la pct.1 si absolventilor unor cursuri de formare a antrenorilor, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.

 

Astfel, legiuitorul a introdus conditia imperativa a existentei colaborarii si respectiv  a unui protocol de colaborare intre institutiile acreditate si abilitate in activitatile de formare a  antrenorului de tenis, de promovare a antrenorilor de tenis la un nivel superior si Federatia Romana de Tenis.