Anunț de angajare - Economist în economie generală

26.07.2022

Economist în economie generală (cod COR 263102)

 

Federația Română de Tenis dorește să angajeze o persoană pentru postul de Economist în economie generală (Departament Financiar-Contabil).

 

Candidatul ideal


ü Studii economice superioare absolvite cu diplomă emisă de Ministerul Educației;

ü Membru CECCAR- constituie avantaj;

ü Vechime în specialitate: minim 15 ani- experiența în domeniul sportiv poate constitui avantaj;

ü Nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

ü Cunoştinţe operare PC - pachetul MS Office - nivel ridicat (buna cunostere MS EXCEL);

ü Cunoștințe de operare în SAGA;

ü Abilitati de organizare, planificare si prioritizare a activitatilor;

ü   Abilitati foarte bune de comunicare la toate nivelurile;

ü   Initiativa si orientare spre invatare;

ü   Persoana capabilă să lucreze cu termene limita.

Descrierea atribuțiilor

a)     Preia și înregistrează în evidențele contabile documentele contabile;

b)     Întocmește lunar balanța de verificare;

c)     Întocmește și depune declarații (ex. D300, D301);

d)     Întocmește și semnează situații financiare;

e)     Întocmește raporturi la solicitarea șefului de departament sau a conducerii federației;

f)      Efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil;

g)     Participă la întocmirea situației financiare anuale;

h)     Arhivează documentele contabile pe care le emite;

i)      Colaborează cu firma de resurse umane;

j)      Înregistrează nota contabilă de salarii;

k)     Execută lucrări cu caracter financiar-contabil;

l)      Orice alte atribuții delegate de șeful de departament/conducerea FRT în legătură cu felul muncii.

Beneficii:

  • Salariu motivant
  • Avantajul de a face parte dintr-o echipa unita si dinamica
  • Posibilitatea de crestere profesionala
  • Program de munca de 8 ore

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

-Cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (model cadru afișat pe site - Descarcă Cererea accesând acest LINK);

-Curriculum Vitae;

-Certificat de studii;

-Adeverință din care să reiasă vechimea în profesie;

-Copie CI;

-Copie certificat de naștere;

-Cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii dosarului;

-Acord de prelucrare a datelor personale în procesul de recrutare (model cadru afisat pe sit accesand acest LINK).

 

Concursul pentru ocuparea postului de economist în economie generală în cadrul dep. Financiar-Contabil se va desfășura la Federația Română de Tenis, str. Pierre de Coubertin nr. 16, sector 2, București și va consta într-o singură probă: interviu nestructurat.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail office@frt.ro.

Dosarele de concurs pot fi transmise pe adresa de e-mail office@frt.ro până la data de 08.08.2022, ora 24.00.

 

Graficul desfășurării concursului

Activitate

Termen/Perioada/Observații

Depunerea dosarului de candidatură

De la data publicării anunțului până la data de 08.08.2022

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

09.08.2022

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Atenție! Această etapă a concursului nu se contestă

10.08.2022

Desfășurarea probei de interviu

16.08.2022

Afișarea rezultatelor la proba interviului

17.08.2022

Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail office@frt.ro

18.08.2022, până la ora 14.00

Soluționarea contestațiilor și afișarea acestora pe site-ul www.frt.ro

19.08.2022

Candidaţii care depun dosarele de concurs la adresa de e-mail: office@frt.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 09.00 – 17.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.