Anunț de angajare - Antrenor federație sportivă (cod COR 143101) - 2 posturi

05.10.2022

Federația Română de Tenis scoate la concurs 2 posturi de Antrenor federație sportivă.

Candidatul ideal

Experienta în profesia de antrenor de tenis de câmp – minim 3 ani;

Să dețină carnet de antrenor cu specializarea tenis de câmp;

Bune abilitati de planificare a activitatilor sportive si de comunicare si motivare a sportivilor si antrenorilor si Capacitatea de a intelege si impune conditiile necesare pentru obtinerea performantei;

Cunostinte tehnice specifice pentru pregatirea sportivilor astfel incat rezultatele sa atinga obiectivele;

Abilitati reale de comunicare si relationare interumana;

Capacitatea de asumare a responsabilitatilor, de a prioritiza activitatile, de a aborda orice situatie cu energie si profesionalism, de a finaliza toate activitatile incepute;

Abilitatea de a rezolva rapid si constructive problemele cu care se confrunta si abilitatea de a anticipa si gestiona conflictele;

Cunoştinţe operare PC - pachetul MS Office - nivel mediu (buna cunostere MS EXCEL);

Rezistenta la stres in sensul luarii deciziilor corecte intr-un timp scurt si Capacitate de asumare a responsabilitatilor;

Descrierea atribuțiilor generale:

elaboreaza si urmareste realizarea programelor si planurilor de pregatire a sportivilor, adecvat fiecarei etape(selectie-initiere-dezvoltare-perfectionare), nivelului de performanta existent sau urmarit pentru a fi atins;

colaboreaza cu Ministerul Sportului, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniului tenisului;

analizează calitatea procesului de instruire şi pregătire desfăşurat la nivelul cluburilor şi face propuneri pentru perfecţionarea sistemului de norme tehnice, cerinţe şi baremuri, pentru modernizarea procesului de selecţie şi pregătire, de la incepători pană la sportivii de inaltă performanţă;

evalueaza periodic prestatia jucatorilor si a corpurilor tehnice, avand in vedere obiectivele propuse;

evalueaza si selecteaza cele mai potrivite locatii pentru efectuarea de stagii de pregatire din punct de vedere tehnic si economic;

evalueaza si ierarhizeaza compatibilitatea facilitatilor materiale si umane ale cluburilor cu exigentele planurilor de pregatire esalonat pe nivele de performanta;

colaborează la elaborarea şi punerea in aplicare a strategiei naţionale şi a programelor de dezvoltare a tenisului;

asigură realizarea in practică a sistemului de norme, cerinţe tehnico-metodice şi a criteriilor privind stabilirea componentei nominale a colectivelor tehnice si a loturilor reprezentative de tenis ale Romaniei.

 impreună cu celelalte departamente contribuie la perfecţionarea activităţii competiţionale in vederea creşterii nivelului valoric al sportivilor şi a gradului de competitivitate pe plan internaţional;

organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si participare in competitii a loturilor nationale, elaboreaza planurile de pregatire si stabileste obiectivele finale si intermediare, face evaluari si analize periodice si pe baza acestora  face propuneri de completare sau de radiere din lot;

elaboreaza criterii si norme de ocupare a posturilor cuprinse in cadrul departamentului;

urmareste permanent prestatia jucatorilor de interes national(aptitudini deosebite) si sprijina activitatea acestora;

participă la elaborarea calendarului competiţional intern şi a celui internaţional, precum şi la elaborarea regulamentelor competiţiilor respective;

participă la elaborarea normelor şi a cerinţelor pentru clasificarea sportivilor;

alimenteaza site-ul FRT cu datele necesare informarii cluburilor, tehnicienilor, jucatorilor si parintilor;

coordoneaza, indruma si sprijina centrele de pregatire judetene, nationale, olimpice;

in colaborare cu Departamentul competitional, asigura organizarea si desfasurarea competitiilor de la Centrul National de Tenis;

organizează şi asigură funcţionarea in cadrul federaţiei a unui punct de documentare privind tehnica, tactica şi metodica tenisului, dotat cu diverse materiale de specialitate, inclusiv cu o videotecă cuprinzand filme de la diferite competiţii interne şi internaţionale;

stabileste necesarul de echipamente şi materiale specifice pentru asigurarea bazei materiale optime necesara loturilor naţionale;

asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;

asigură constituirea fondului arhivistic, din documentele rezultate din activitatea de profil;

asigura respectarea normelor de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;

îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea FRT sau rezultate din legi şi alte acte normative.

pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor pe care le obtine prin specificul activitatii desfasurate in cadrul FRT;

 


Beneficii:
Salariu motivant
Avantajul de a face parte dintr-o echipa unita si dinamica
Posibilitatea de crestere profesionala
Program de munca de 8 ore

-cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (model cadru afisat pe site);

-Curriculum vitae;

-certificat de studii;

-copie CI;

-copie certificat de naștere;

-copie carnet de antrenor;

-acord de prelucrare a datelor personale în procesul de recrutare (model cadru afisat pe site).

 

Concursul pentru ocuparea postului de antrenor federație sportivă în cadrul dep. Tehnic se va desfășura la Federația Română de Tenis, str. Pierre de Coubertin nr. 16, sector 2, București și va consta într-o singură probă: interviu nestructurat.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail office@frt.ro.

office@frt.ro până la data de 07.10.2022, ora 24.00.

 

 

 

Graficul desfășurării concursului

Activitate

Termen/Perioada/Observații

Depunerea dosarului de candidatură

De la data publicării anunțului până la data de 12.10.2022

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

13.10.2022

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Atenție! Această etapă a concursului nu se contestă

14.10.2022

Desfășurarea probei de interviu

17.10.2022

Afișarea rezultatelor la proba interviului

18.10.2022

Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail office@frt.ro

19.10.2022

Soluționarea contestațiilor și afișarea acestora pe site-ul www.frt.ro

20.10.2022

 

Candidaţii care depun dosarele de concurs la adresa de e-mail: office@frt.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 09.00 – 17.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.

UPDATE: Concursul de angajare pentru posturile de antrenor federatie sportiva a fost anulat din motive administrative. Reluarea procedurii de concurs va fi comunicata pe site-ul www.frt.ro la o data ulterioara.