Anunț de angajare - Antrenor federație sportivă (cod COR 143101) - 2 posturi

05.10.2022

Federația Română de Tenis scoate la concurs 2 posturi de Antrenor federație sportivă care să coordoneze activitatea sportivă a jucătorilor loturilor naționale

Candidatul ideal

Experienta în profesia de antrenor de tenis de câmp– minim 3 ani;

Să dețină carnet de antrenor cu specializarea tenis de câmp;

Bune abilitati de planificare a activitatilor sportive si de comunicare si motivare a sportivilor si antrenorilor si Capacitatea de a intelege si impune conditiile necesare pentru obtinerea performantei;

Cunostinte tehnice specifice pentru pregatirea sportivilor astfel incat rezultatele sa atinga obiectivele;

Abilitati reale de comunicare si relationare interumana;

Capacitatea de asumare a responsabilitatilor, de a prioritiza activitatile, de a aborda orice situatie cu energie si profesionalism, de a finaliza toate activitatile incepute ;

Abilitatea de a rezolva rapid si constructive problemele cu care se confrunta si abilitatea de a anticipa si gestiona conflictele;

Cunoştinţe operare PC - pachetul MS Office - nivel mediu (buna cunostere MS EXCEL);

Rezistenta la stres in sensul luarii deciziilor corecte intr-un timp scurt si Capacitate de asumare a responsabilitatilor;

Descrierea atribuțiilor generale:

Raspunde de buna desfasurare a evenimentelor sportive pe care le organizeaza;

Raspunde de participarea la nivelul cerut la competitiile nationale si internationale in care este implicata FRT.

Pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor pe care le obtine prin specificul activitatii desfasurate in cadrul FRT

Raspunde de corectitudinea rapoartelor / documentelor/ situatiilor  intocmite in legatura cu activitatea desfasurata;

Raspunde de indeplinirea tuturor obiectivelor cantitative si calitative specifice postului si agreate impreuna cu Federatia;

Pastreaza si utilizeaza echipamentele si aparatura cu care lucreaza in stare de buna functionare, toate resursele proprietate ale companiei, in bune conditii;

Pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor pe care le obtine. Constituie secret de serviciu toate informatiilor pe care le obtine prin specificul activitatii desfasurate in cadrul Federatiei atat in legatura cu FRT cat si in legatura cu sportivii loturilor pe care l;e coordoneaza;

Respecta si indeplineste cu strictete normele PSI si de protectie a muncii si se asigurqa ca si sportivii loturilor pe care le coordoneaza respecta aceste reguli pe perioada antrenamentelor/deplasarilor/competitiilor.;

Respecta si indeplineste cu strictete normele PSI si de protectie a muncii;

Aplica si respecta regulamentul intern al FRT, regulile si procedurile de lucru aprobate de conducerea Federatiei si legislatia in vigoare


Beneficii:
Salariu motivant
Avantajul de a face parte dintr-o echipa unita si dinamica
Posibilitatea de crestere profesionala
Program de munca de 8 ore

-cerere de înscriere la concurs în care să specifice postul (model cadru afisat pe site);

-Curriculum vitae;

-certificat de studii;

-copie CI;

-copie certificat de naștere;

-copie carnet de antrenor;

-acord de prelucrare a datelor personale în procesul de recrutare (model cadru afisat pe site).

 

Concursul pentru ocuparea postului de antrenor federație sportivă în cadrul dep. Tehnic se va desfășura la Federația Română de Tenis, str. Pierre de Coubertin nr. 16, sector 2, București și va consta într-o singură probă: interviu nestructurat.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail office@frt.ro.

office@frt.ro până la data de 07.10.2022, ora 24.00.

 

 

 

Graficul desfășurării concursului

Activitate

Termen/Perioada/Observații

Depunerea dosarului de candidatură

De la data publicării anunțului până la data de 12.10.2022

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

13.10.2022

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Atenție! Această etapă a concursului nu se contestă

14.10.2022

Desfășurarea probei de interviu

17.10.2022

Afișarea rezultatelor la proba interviului

18.10.2022

Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail office@frt.ro

19.10.2022

Soluționarea contestațiilor și afișarea acestora pe site-ul www.frt.ro

20.10.2022

 

Candidaţii care depun dosarele de concurs la adresa de e-mail: office@frt.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 09.00 – 17.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.