Înalta Curte decide în mod definitiv că Ministerul Sportului a încălcat legea prin sistarea finanțării Federației Române de Tenis în 2017

10.10.2022

Instanța supremă a României, Înalta Curte de Casație și Justiției, a desființat ca nelegal și abuziv actul Ministerului Sportului din 2017, prin care această instituție publică a oprit finanțarea tenisului românesc.

Comunicată recent, motivarea Deciziei civile nr. 5211/2.11.2021 (care poate fi vazuta AICI) evidențiază pe larg grava nelegalitate comisă în 2017 de ministerul care se ocupă de sportul național, hotărâre care a avut un impact negativ uriaș asupra dezvoltării sectorului juvenil al tenisului românesc. La 5 ani distanță de la momentul sistării finanțării, este dovedit definitiv că dreptatea a aparținut Federației Române de Tenis, care a fost victima unui abuz al autorității.

Motivarea acestei hotărâri judecătorești definitive constituie totodată un reper important în materia funcționării federațiilor sportive. Este tranșat acum de instanța supremă a României faptul că teoriile îndelung repetate de contestatarii de profesie ai federației au fost și sunt greșite - calitatea de membru al unei federații sportive nu este dependentă de înscrierea în Registrul Federațiilor, născându-se de la momentul afilierii prin hotărâre AGA, și nu necesită avizul MS:

"Astfel, este de necontestat faptul că, din economia dispozițiilor OG nr.26/2000, rezultă că în actele constitutive ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor sunt cuprinse mențiuni obligatorii referitoare la datele de identificare a membrilor asociați, fondatorilor, respectiv a membrilor inițiali, care își exprimă acordul de voință pentru înființarea asociației, fundației sau federației.

Nimic nu-i împiedică pe acești membri inițiali să prevadă în cuprinsul actului constitutiv interdicția de afiliere de noi asociați/membri sau, dimpotrivă, posibilitatea afilierii ulterioare.

În speță, această din urmă posibilitate a fost prevăzută în actul constitutiv al recurentei reclamante, care face referire expresă la afilierea de noi membri în baza voinței asociaților, materializată printr-o hotărâre a Adunării Generale a acestora, iar nu prin modificarea actului constitutiv."

"De altfel, motivarea primei instanțe contrazice și jurisprudența secției de contencios administrativ a instanței supreme, în care - în analizarea legalității actelor administrative emise în materie de finanțare a federațiilor sportive de către Ministerul Tineretului și Sportului - s-a statuat în mod repetat că afilierea de noi membri nu reprezintă o modificare a prevederilor actului constitutiv."


Federația Română de Tenis a demarat deja în fața Curții de Apel București executarea silită a Ministerului Sportului pentru plata sumelor reținute pe nedrept, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare. Acești bani vor fi învestiți primordial în dezvoltarea sectorului juvenil, în încercarea de a repara pe cât posibil prejudiciile produse în decursul acestor 5 ani prin blocarea nedreaptă a finanțării tenisului românesc.