Înalta Curte decide cu titlu definitiv că Ministerul Sportului a încălcat legea prin refuzul finanțării Federației Române de Tenis și pentru tot anul 2018

09.02.2023

București, 9.02.2023 - Instanța supremă a României, Înalta Curte de Casație și Justiție, a constatat cu titlu definitiv ieri, 8.02.2023, că Ministerul Sportului a încălcat legea atunci când a refuzat finanțarea Federației Române de Tenis în anul 2018 (link aici https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000387004 și aici, pentru Sentința de primă instanță https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000387004&id_inst=2 ).

Reamintim că refuzul finanțării pentru întregul an 2018 a fost întemeiat de Ministerul Sportului pe susținerea că la Adunarea Generală n-ar avea drept de vot decât membrii înscriși în Registrul Federațiilor, o teorie de altfel îndelung și agresiv repetată de un club contestatar de profesie al actelor federației.

Încă o dată, această susținere este evidențiată ca greșită și abuzivă de instanța supremă, care a respins atât recursul MS, cât și recursul ACS Pamira: "Respinge recursurile declarate de recurentul-pârât Ministerul Tineretului şi Sportului şi de recurenta-intervenientă Asociaţia Clubul Sportiv „Tenis Club Pamira" împotriva sentinţei nr.381 din 20 octombrie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal - veche, ca nefondate. Definitivă."

Această decizie judecătorească definitivă este cu atât mai relevantă cu cât vine exact în apropierea Adunării Generale de alegeri, la care au fost convocați toți membrii afiliați ai Federației.

De altfel, caracterul nefondat și abuziv al afirmațiilor ACS Pamira, preluate de Ministerul Sportului în actele sale de refuz al finanțării, a mai fost arătat de Înalta Curte atunci când a constatatat că (și) sistarea finanțării pentru anul 2017 a fost un abuz.

În acest sens, motivarea Deciziei civile nr. 5211/2.11.2021 a instanței supreme a arătat cu claritate:

"Astfel, este de necontestat faptul că, din economia dispozițiilor OG nr.26/2000, rezultă că în actele constitutive ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor sunt cuprinse mențiuni obligatorii referitoare la datele de identificare a membrilor asociați, fondatorilor, respectiv a membrilor inițiali, care își exprimă acordul de voință pentru înființarea asociației, fundației sau federației.

Nimic nu-i împiedică pe acești membri inițiali să prevadă în cuprinsul actului constitutiv interdicția de afiliere de noi asociați/membri sau, dimpotrivă, posibilitatea afilierii ulterioare.

În speță, această din urmă posibilitate a fost prevăzută în actul constitutiv al recurentei reclamante, care face referire expresă la afilierea de noi membri în baza voinței asociaților, materializată printr-o hotărâre a Adunării Generale a acestora, iar nu prin modificarea actului constitutiv."

"De altfel, motivarea primei instanțe contrazice și jurisprudența secției de contencios administrativ a instanței supreme, în care - în analizarea legalității actelor administrative emise în materie de finanțare a federațiilor sportive de către Ministerul Tineretului și Sportului - s-a statuat în mod repetat că afilierea de noi membri nu reprezintă o modificare a prevederilor actului constitutiv."