Curtea de Apel București obligă, prin decizie executorie în apel, cluburile ACS Tenis Club Pamira, ACS Tenis Club Olimp, ACS Triumf 2000, ACS Voința, ACSȘ Slobozia și CS Vektor Șelimbăr la plata de despăgubiri de 3.500.000 lei către FRT

14.10.2023


Federația Română de Tenis informează membri afiliați și publicul larg că abuzurile comise de clubul ACS Tenis Club Pamira și cele care i s-au alăturat în conduita sa delictuală au fost finalmente sancționate, prin hotărâre executorie. Astăzi, 13 octombrie 2023, Curtea de Apel București a pronunțat, în etapa procesuală a apelului, o decizie judecătorească de obligare a ACS Pamira și a restului contestatarilor care i s-au alăturat la plata de despăgubiri în întindere de 3.500.000 lei (link aici).

"Respinge ca nefondate exceptiile lipsei de interes şi a lipsei de calitate procesuală activă în formularea apelului incident. Admite apelul principal. Respinge ca nefondat apelul incident. Schimbă în parte sentinta civilă apelată, astfel: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtele, în solidar, să plătească reclamantei suma de 3.500.000 lei cu titlu de despăgubiri. Mentine în rest sentinta civilă apelată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la CAB - Sectia a IV-a Civilă. Pronuntată azi 13.10.2023, în conditiile art. 396 alin. 2 C.pr.civ."

Această sumă reprezintă echivalentul finanțării pierdute de tenisul românesc pentru intervalul ianuarie 2020 - august 2020, ca urmare a abuzurilor comise de ACS Tenis Club Pamira, ACS Tenis Club Olimp, ACS Triumf 2000, ACS Voința, ACSȘ Slobozia și CS Vektor Șelimbăr.

Desigur, aceste cluburi vor trebui să suporte și finanțarea pierdută pentru restul intervalului anului 2020, septembrie - decembrie, pentru care Federația a demarat un litigiu separat.

Toate aceste daune, care vor trebui achitate acum până la ultimul ban, reprezintă resurse materiale de care a fost văduvit tenisul românesc în anul 2020, ca urmare a conduitei ilicite a acestor 6 cluburi.

Federația Română de Tenis evidențiază că recuperarea acestor sume are consecințe deosebit de importante asupra dezvoltării tenisului românesc, în special în privința sectorului juvenil. Orice act de sabotare a resurselor ce se cuvin Federației are și va avea repercusiuni asupra viitorului tenisului românesc, fiind obligatoriu ca autorii unei asemenea fapte să își asume prejudiciile pe care le produc. Or, caracterul ilicit, abuziv al faptelor acestor 6 cluburi este acum constatat prin hotărâre judecătorească, confirmând ceea ce Federația Română de Tenis a anunțat încă din anul 2020.

Federația Română de Tenis mulțumeste echipei de drept sportiv a "Țuca Zbârcea & Asociații", în special coordonatorului ei avocat Dan Cristea - care a asigurat și reprezentarea la termenele de judecată ale acestui proces - precum și avocatului Șerban Sârbu.