Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă calitatea domnului George Cosac de reprezentant legal al Federației Române de Tenis; Tribunalul București suspendă definitiv demersurile domnului Itu Răzvan de impersonare a activității Federației

15.02.2024

Federația Română de Tenis informează membrii afiliați și publicul larg asupra celor mai recente hotărâri judecătorești definitive care evidențiază atât dezinformările constante ale grupării Vecerdea – Itu, cât și gravitatea faptelor pe care aceștia le comit.

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție, dosarul nr. 523/57/2021 – prin încheierea definitivă din 14.02.2024 (link aici),  Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cu titlu definitiv cererile grupării Vecerdea – Itu prin care aceștia au invocat că domnul George Cosac nu ar fi reprezentantul legal al Federației. Astfel, neînțelegând nici conținutul Deciziei RIL nr. 19/2023, nici modalitatea sa de aplicare în timp, gruparea Itu – Vecerdea a bombardat în ultimă săptămână membrii afiliați cu diverse dezinformări grave, printre care se numără și ideea că Federația nu ar mai avea reprezentare legală sau că Adunările Generale din trecut ar finule de drept” (?!).

Astfel de susțineri sunt desigur lipsite de fundament – drept dovadă, instanța supremă a României a stabilit în cursul zilei de ieri, 14 februarie, că domnul George Cosac deține calitatea de reprezentant legal al Federației.

Chestiunea nu este nouă, întrucât ceea ce gruparea Vecerdea – Itu omite” constant să precizeze este că a pierdut definitiv și procesul în care a solicitat suspendarea Hotărârii Adunării Generale de Alegeri a FRT din 10.02.2023 (link aici și aici).

2.Tribunalul București, dosar nr. 2548/3/2024 – prin Decizia civilă definitivă din 15.02.2024 (link aici), Tribunalul București a suspendat definitiv demersurile frauduloase ale domnului Itu Răzvan de impersonare a activității Federației.

Sunt acum sancționate definitiv pe cale legală acțiunile grave ale domnilor Itu Răzvan și Țupa Ion de uzurpare de funcție, prin pretinderea frauduloasă a unor calități care nu erau deținute în mod real de aceștia (precum cea de reprezentant legal al Federației). În acest sens, Federația a arătat în fața Tribunalului București că cele 2 persoane sus amintite și-au pretins în mod fals și fraudulos calități de „președinte” sau de „reprezentant legal” al Federației Române de Tenis, susținând că ar fi „organizat” pretinse „Adunări Generale” ale FRT (precum o pretinsă „Adunare Generală” ce ar fi fost organizată de domnul Itu Răzvan la 17.03.2023), cu nesocotirea flagrantă a dreptului unic al Comitetului Director al FRT de a convoca Adunările Generale ale FRT, consacrat expres prin dispozițiile art. 27 alin. (1) din Statutul FRT. 

Ba mai mult, domnul Itu s-a prevalat de asemenea acte frauduloase în fața instanțelor de judecată, afirmând că el ar fi reprezentantul legal al Federației, ceea ce dovedește îndeplinirea cerinței ca frauda să fie susceptibilă de a produce efecte materiale.

Pentru aceste fapte grave de uzurpare de funcție, domnii Itu și Țupa urmează să răspundă conform legii în fața tuturor autorităților competente, fiind acum dovedit caracterul profund ilicit al conduitei lor.

Federația Română de Tenis își informează membrii afiliați că orice nouă tentativă a domnului Itu Răzvan sau a complicilor săi de a încerca impersonarea activității Federației este o încălcare gravă a legii, fiind obligatoriu ca autorii unor asemenea acte să răspundă pentru faptele lor.

 

Finalmente, Federația Română de Tenis reamintește mai jos contul său bancar disponibil pentru încasarea datoriilor restante ale clubului Tenis Club Pamira, respectiv ale domnului Itu Răzvan:

 

i.             Pentru ACS Tenis Club Pamira, suma de3.500.000 lei conform dispozitivului Deciziei civile nr. 1302/13.10.2023 a Curții de Apel București (link aici)

ii.            Pentru Itu Răzvan, suma de 12.078,78 leiconform dispozitivului Sentinței civile nr. 4658/13.09.2023 a Tribunalului București (link aici)

 

 

Cont bancar: BRD RO80BRDE410SV19886124100.