Referitor la articolele de presă apărute în ultimele zile, vă prezentăm punctul de vedere al Departamentului Juridic al Federaţiei Române de Tenis

27.10.2017Având în vedere conţinutul memoriilor depuse la diverse autorităţi şi în mass media, formulate de reprezentantul asociaţiei TC Pamira, domnul Vecerdea Marius, prezentăm următoarea informare menită să clarifice toate aspectele:
Statutul FRT, OG nr. 26/2000 şi Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 conferă federaţiilor dreptul exclusiv să afilieze noi membri. Dreptul de vot al tuturor membrilor afiliaţi ai FRT a fost câştigat de către aceştia că urmare a adoptării hotărârilor Adunărilor Generale ale federaţiei desfăşurate începând din anul 2002 până în prezent, hotărâri care au ratificat afilierea definitivă a acestora, dreptul la liberă asociere şi dreptul la vot fiind garantate de Constituţia României.
Federaţia Română de Tenis a fost înfiinţată în anul 1930.
Astfel, este evident faptul că cele 54 de cluburi înregistrate în Registrul Special al Federaţiilor au calitatea de semnatari ai Actului Constitutiv întocmit în anul 2001 că urmare a abrogării Legii nr. 21 din 1924 şi adoptării OG nr. 26/2000 ce reglementează asociaţiile, federaţiile şi fundaţiile.
Susţinerile iniţiatorului acestor memorii în sensul că doar membri înscrişi în Registrul federaţiilor au drept de vot, respectiv cele 54 de cluburi semnatare ale Actului Constitutiv întocmit în anul 2001, sunt contrazise de faptul că acelaşi Registru al federaţiilor cuprinde şi modificările aduse Statutului FRT prin hotărârea Adunării Generale desfăşurate în anul 2004, adoptată prin convocarea şi exprimarea votului unui număr cu mult mai mare de 54 de membri, având avizul Ministerului Tineretului şi Sportului şi încuviinţată de Tribunalul Bucureşti prin hotărârea pronunţată în dosarul nr. 28/FED/2004.
De asemenea, Registrul federaţiilor cuprinde modificările aduse Actului Constitutiv al FRT urmare a hotărârii Adunării Generale de alegeri desfăşurată în anul 2013, adoptată prin votul exprimat de un număr de 215 membri, încuviinţată de Tribunalul Bucureşti prin încheierea pronunţată pe dată de 30 aprilie 2013 în dosarul nr. 10582/3/2013
Menţionăm că atât în anul 2013 cât şi în anul 2016, domnul Vecerdea Marius a candidat la alegeri, cunoscând faptul că Federaţia Română de Tenis are mai mult de 54 de structuri sportive afilitate.
Referitor la afirmaţiile domnului Liviu Ursuleanu apărute în mass media în sensul că " Este vina celor care au condus federaţia în ultimii 15 ani. Au afiliat sute de cluburi în Adunările Generale , dar nu le-au înregistrat , conform Legii sportului la tribunal", îi reamintim domnului Ursuleanu că în anul 2009 a făcut parte din conducerea FRT în calitate de vicepreşedinte, fiind ales de o Adunare Generală la care au fost convocaţi şi şi-au expimat votul un număr de 165 de membri cu drept de vot.

Cu privire la legalitatea actualului Comitet Director precizăm că asociaţia TC Pamira Sibiu a solicitat în instanţă anularea hotărârii Adunării Generale de alegeri desfăşurată pe dată de 22 februarie 2013, Tribunalul Bucureşti respingând cererea reclamantei prin hotărârea nr. 661 pronunţată în data de 12 mai 2017 în dosarul nr. 19823/3/2016
Pe data de 21 februarie 2017, Comitetul Director a hotărât în baza prevederilor Statutului FRT convocarea Adunării Generale ordinare şi de alegeri pentru data de 6 aprilie 2017. Prin Ordin al Ministrului Ministerului Tineretului şi Sportului, această Adunare Generală a fost amânată, suspendând astfel hotărârea Comitetului Director de convocare a Adunării Generale. În urmă finalizării controlului dispus de MTS , Comitetul Director, respectând Statutul FRT, a convocat Adunarea Generală pentru dată de 2 noiembrie 2017 având aceeaşi ordine de zi ca cea amânată.
În ceea ce priveşte susţinerile referitoare la încetarea mandatului actualului Comitet Director şi Preşedintelui FRT, domnul George Cosac, conform art. 2030 din Noul Cod Civil:...atunci când are că obiect încheierea unor acte succesive în cadrul unor activităţi cu caracter de continuitate, mandatul nu încetează dacă această activitate este în curs de desfăşurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor...".
De asemenea, conform deciziei nr. 920/25.03.2015 a Înaltei Cuţi de Casaţie şi Justiţie:" în cazul în care acţionarii societăţii nu au revocat administratorul sau nu au numit alţi administratori , se consideră că acesta va continua să reprezinte societatea până la numirea altui administrator, având în vedere că legea trebuie interpretată în sensul producerii de efecte juridice, interesele bunei administrări a unei societăţi reclamând efectuarea oricăror acţiuni care necesită protejarea acestora".
Astfel, din economia acestor texte cu privire la legalitate, actualul Comitet Director şi Preşedintele FRT, domnul George Cosac îşi vor continua exercitarea mandatului până la adoptarea unei hotărâri exprimate în Adunarea Generală de alegeri.