Comitetul Director al FRT a aprobat dubla legitimare a unui sportiv

08.03.2019

Comitetul Director întrunit în Sedinta din 01.03.2019, în baza prevederilor  art. 37 alin. 4) si 6)   si art. 38 alin. 4) lit. b )din Statutul Federatiei Române de Tenis, hotărăste:

Art. 1.

Se aproba dubla legitimare a unui sportiv in conditiile legii in vigoare, cu obligatia acceptata de cluburi ca la inceputul fiecarui (fiecarei)  an/competitii sa specifice pentru care club joaca sportivul.