Clarificări privind statutul juridic al Conducerii FRT

14.03.2019

În urma ședințelor Adunării Generale din data de 02.11.2017, respectiv 17.11.2017 în cadrul cărora au fost alese noile organe de conducere ale FRT (Comitet Director, Președinte), reprezentanții cluburilor ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TRIUMF 2000, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TENIS CLUB PAMIRA, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TENIS CLUB OLIMP au intentat o serie de procese prin intermediul cărora au contestat hotărârile Adunării Generale. 

Prin hotărârea civilă nr. 1343/2019 ce a avut ca obiect anularea hotărârii Adunării Generale a FRT din 17.11.2017, instanța reține următoarele:

         În ceea ce privește lipsa calității de reprezentant a domnului George Cosac, reține că a fost numit prin hotărârea din 17.11.2019, care face obiectul cauzei și este supusă analizei de legalitate și temeinicie în cadrul acestui dosar, până în prezent nefiind anulată de o instanță de judecată

         Dacă se acceptă susținerea că această hotărâre nu produce efecte pentru că s-a respins cererea privind înscrierea ei în Registrul Public, motiv pentru care organele cu drept de reprezentare nu pot acționa în niciun mod pentru reprezentarea intereselor federației, atunci se admite că Federația nu mai are un reprezentant și nu își mai poate exercita drepturile.

         Instanța apreciază că hotărârea AGA este valabilă chiar dacă nu a fost înscrisă (…) președintele ales având calitatea de a reprezenta federația în raporturile cu terții, conform mențiunilor din statut, art. 35. 

         Instanța admite excepția tardivității. Respinge cererea de chemare în judecată având ca obiect anulare act formulată de reclamanta Asociația Club Sportiv Tenis Club Olimp.

Prin hotărârea civilă pronunțată ieri în dosarul nr. 18794/3/2018, instanța a stabilit următoarele: ”Admite în parte cererea. Admite excepția tardivitătii cererii de anulare a AGA FRT din 02.11.2017 intemeiată pe pretinsa exprimare a votului de către persoane care nu ar avea drept de vot și pe pretinsa lipsă a avizului MTS. Respinge cererea de anulare a AGA FRT din 02.11.2017 intemeiată pe pretinsa exprimare a votului de către persoane care nu ar avea drept de vot și pe pretinsa lipsă a avizului MTS ca tardivă. Respinge excepția tardivitătii cererii de anulare a AGA FRT din 02.11.2017 în rest și excepția tardivitătii cererii de anulare a AGA FRT din 17.11.2017 ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei de interes în promovarea cererii de anulare AGA FRT din 02.11.2017 ca neintemeiată. Anulează Hotărarile Adunării Generale ale Federației Române de Tenis din 02.11.2017 și 17.11.2017. Respinge cererea de obligare a pârâtei să comunice reclamantei câte un exemplar de pe hotărarile AGA din 02.11.2017, AGA din 17.11.2017, filele 1- 4 ale procesului verbal al ședinței AGA din 02.11.2017, procesul verbal al ședinței AGA din 17.11.2017, ca rămasă fără obiect. Admite cererea de obligare a pârâtei să comunice reclamantei un exemplar al filei a 5-a a procesului verbal al ședinței AGA din 02.11.2017. Respinge cererea de obligare a pârâtei la publicarea AGA din 02.11.2017 și 17.11.2017 pe site ca neintemeiată. Admite în parte cererea de intervenție accesorie. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul București secția a IV-a. Pronunțată astăzi, 13.03.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”. 

Deoarece, până în prezent, nu ne-a fost comunicată motivarea acestei hotărâri, Federația Română de Tenis face următoarele precizări:

 1.       Hotărârea nu este definitivă, apelul are efect suspensiv, prin urmare hotărârea Adunării Generale de Alegeri este în continuare valabilă și produce efecte;

 2.       Argumentele reclamanților potrivit cărora doar membrii înscriși în actul constitutiv pot vota, respectiv că este necesar avizul MTS pentru alegerea organelor de conducere, au fost respinse ca urmare a invocării excepției tardivității. Așadar, hotărârile nu au fost anulate pentru că ar fi votat mai mulți membri decât cei înscriși în actul constitutiv sau pentru că ar fi lipsit avizul MTS.

 

Departamentul Juridic al FRT