CONVOCATOR ADUNARE GENERALÄ‚ EXTRAORDINARÄ‚ A FRT

27.03.2019

Catre,

Membrii semnatari ai Actului Constitutiv ai Federatiei Romane de Tenis

 

Avand in vedere solicitarile transmise de un numar de 28 de structuri sportive (anexate), semnatare ale Actului Constitutiv al Federatiei Romane de Tenis (FRT) , de convocare a unei adunari generale extraordinare a FRT si raspunsul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 2561/11.03.2019 cu privire la aceste solicitari, in conformitate cu prevederile art. 25 alin .4), art. 28, art.30 alin.1) din Statutul Federatiei Romane de Tenis, FRT cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, procedeaza la  transmiterea urmatorului CONVOCATOR initiat de cele 28 de structuri sportive, pentru convocarea

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE(denumita in continuare „AGE”)  A FEDERATIEI ROMANE DE TENIS ,

dupa cum urmeaza:

  1. Data desfasurarii AGE: Vineri, 12 aprilie 2019, ora 12.00;
  2. Locul desfasurarii AGE: Centrul National de Tenis, Bucuresti, sector 2, str. Pierre de Coubertin nr. 11.
  3. Ora 11.00 a.m.: verificarea  prezentei delegatilor cu mandate scrise in original emise de membri semnatari  ai actului constitutiv al FRT, in conformitate art. 26 si art. 27 alin. 5 din Statutul FRT.
  4. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:

1.     Desemnarea persoanelor care vor intocmi procesul verbal al AGE, in conformitate cu art.27 alin 5 din Statutul FRT.

2.     Desemnarea membrilor Comisiei de validare a votului in cadrul AGE, conform art.27 alin 5 din Statutul FRT.

3.     Prezentarea situatiei numerice a delegatilor cu drept de vot, comunicarea listei nominale a acestora si situatia indeplinirii cvorumului obligatoriu pentru desfasurarea AGE, in conformitate cu art. 27 alin 5 si art. 30 alin 1 din Statutul FRT

4.      Modificarea Actului Constitutiv al FRT  prin ratificarea afilierilor definitive si inregistrarea tuturor membrilor afiliati definitiv prin  hotararile  adoptate in Adunarile Generale desfasurate in perioada 2002 pana in prezent.

5.     Desemnarea  persoanei imputernicite sa intreprinda demersurile necesare, in fata    tuturor autoritatilor, institutiilor si instantelor competente, pentru ducerea la indeplinire a hotararii  Adunarii Generale Extraordinare, sa semneze toate documentele necesare pentru efectuarea mentiunilor, inclusiv a Actului Constitutiv modificat si sa indeplineasca orice alte formalitati cerute de lege si de Statutul FRT in acest scop, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

6.     Aprobarea procesului verbal oficial al Adunarii Generale Extraordinare, conform art 34 alin. (2) litera p) din Statutul FRT.”

 E. In conformitate cu art. 26 alin 2) din Statutul FRT, delegatiile persoanelor desemnate de catre membrii asociati pentru a participa la Adunarea Generala Extraordinara, se comunica Executivului FRT prin adresa scrisa, fax sau e-mail, semnata si stampilata de membrul asociat, la Centrul National de Tenis al FRT situat in  str. Pierre de Coubertin, nr.11, sector 2, Bucuresti, respectiv la numarul de fax 021.3245329 sau adresa de e-mail office@frt.ro, pana cel mai tarziu pe data de 07.04.2019, orele 24.00.

Director General,

Razvan ITU

 CONVOCATORUL ESTE DISPONIBIL AICI