Instanța supremă confirmă cu titlu definitiv faptul că alegerea unei conduceri a federațiilor sportive nu necesită avizul MTS. Finanțările aferente anilor 2017-2020 au fost refuzate FRT în baza unor motive lipsite de temei legal

17.08.2020

București, 17 august 2020 – Înalta Curte a confirmat astăzi, cu titlu definitiv, susținerile constante ale Federației Române de Tenis cu privire la legalitatea actelor întreprinse de conducerile alese ale FRT independent de momentul înscrierii acestora în Registrul Federațiilor.

O teorie juridică îndelung susținută de câțiva contestatari de profesie ai federației a dus la refuzul MTS de a mai acorda finanțare tenisului românesc în ultimii 3 ani, cu pierderi uriașe pentru proiecte esențiale, îndeosebi privind sectorul juvenil. Această teorie a fost adoptată și susținută în scris de MTS, care a arătat negru pe alb în multiple rânduri că refuză finanțarea FRT pentru motivul că organele de conducere ale federației nu dețin avizul Ministerului și nu sunt înscrise în Registrul Federațiilor.

Prin Decizia civilă nr. 2979/30.06.2020, a cărei motivare a fost comunicată astăzi (anexată), Înalta Curte de Casație și Justiție a României s-a pronunțat asupra nelegalității flagrante a temeiului pentru care MTS a refuzat finanțarea Federației Române de Tenis:

  • Prevederile art. 6 alin. (2) lit. g) al O.G. nr. 26/2000 privesc doar componența nominală a celor dintâi organe de conducere, […] iar ulterior alegerea unor alți membri în funcțiile de conducere, administrare și control nu reprezintă o modificare a Actului Constitutiv” (fila nr. 5).

  • Astfel în mod greșit a reținut instanța de fond că hotărârea Adunării Generale de alegeri a Federației Române de Tenis din data de 17.11.2017, prin care domnul George Cosac a fost ales în funcția de președinte al Federației Române de Tenis, are ca obiect modificarea actului constitutiv și a statutului Federației Române de Tenis și produce efecte doar de la data înscrierii acesteia în Registrul Federațiilor de la Tribunalul București.” (filele nr. 5-6)

  • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din 17.11.2017 privitoare la alegerea componenței consiliului director produce efecte chiar dacă nu s-au operat aceste mențiuni în Registrul Federațiilor, în lipsa unei mențiuni privind anularea acestei hotărâri la cererea vreunei părți interesate.” (fila nr. 6).

Federația Româna de Tenis urmează să acționeze de urgență în judecată - pentru recuperarea prejudiciului creat prin refuzul de finanțare din ultimii ani – atât pe Asociația Tenis Club Pamira, cât și pe persoanele responsabile de emiterea refuzului de finanțare din cadrul MTS.

Decizia civilă nr. 2979/30.06.2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României