Transparența Federației Române de Tenis

02.03.2022

Conform prevederilor Legii nr. 23/2022, pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, Federația Română de Tenis publica următoarele informații în domeniul transparenței:

a. Statutul Federației - Statutul FRT poate fi accesat la acest LINK

b. Forurile de conducere - numele și prenumele - Informații despre Conducerea FRT pot fi aflate accesând acest LINK

c. Programele și strategiile proprii -Strategia FRT poate fi accesată la acest LINK

d. Structura organizatorică - Organigrama FRT poate fi consultată la acest LINK

e. Regulamente -Regulamentul de organizare a Turneelor de Tenis in Romania (ROTTR) - Acest regulament poate fi accesat la acest LINK

f. Lista actualizată a cluburilor sportive afiliate -Lista poate fi accesată la acest LINK

g. Numărul sportivilor legitimați/categorii de vârstă:

- Tennis10FRT - 350;

- Categoria U10 - 355 băieți și 286 fete;

- Categoria U12 - 368 băieți și 413 fete;

- Categorie U14 - 306 băieți și 283 fete;

- Categoria U16 - 183 băieți și 174 fete;

- Categoria U18 - 105 băieți și 83 fete;

- Categoria Seniori - 130 de seniori și 61 senioare

- Categoria Veterani - 328 jucători +35 de ani și 24 de jucătoate +35 de ani.

h. Numărul antrenorilor și instructorilor pe ramură de sport -428 Antrenori și 165 Instructori aflați în evidența FRT. Lista completă poate fi aflată accesând acest LINK

i. Acte ale Adunărilor Generale:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a FRT din data de 26 Iulie 2021

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a FRT din 14 noiembrie 2019

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare de Alegeri a FRT din 19 iunie 2019

j. Decizii ale Consiliului de Administrare/Birou Federal 

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 14.03.2022

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 30.03.2022

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 05.05.2022

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 12.05.2022

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 16.06.2022

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 08.07.2022

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 19.07.2022

- EXTRAS DIN SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR DIN DATA DE 03.11.2022

k. Rapoartele de activitate și situația financiară pentru anul precedent precum și bugetul anului în curs - Documentee pot fi consultate accesând acest LINK

- Contractul semnat de MTS și FRT pentru anul 2022. Bugetul aprobat de MTS pentru 2022 - Poate fi accesat la acest LINK

l. Componența loturilor naționale și criteriile de selecție:

- Loturile Naționale ale FRT 2022 pot fi consultate la acest LINK

- Criteriile de selecție pot fi consultate la acest LINK

m. Componența loturilor olimpice și criteriile de selecție -

n. Criterii de selecție pentru participare la competiții sportive oficiale de nivel internațional pentru sezonul competițional în curs - Criteriile de selecție pot fi consultate la acest LINK